Dầu nhớt Mobil SHC™ Aware™ Gear Series

Dầu nhớt Mobil SHC™ Aware™ đáp ứng các yêu cầu của Quy Định Chung Cho Tàu Biển VGP (Vessel General Permit) về chất bôi trơn thân thiện môi trường * và được pha chế nhằm mang đến sự bảo vệ vượt trội cho bánh răng và ổ đỡ, ngay cả dưới điều kiện áp suất cực trị.

Mobil SHC™ Aware™ Gear 68, Mobil SHC™ Aware™ Gear 100 và Mobil SHC™ Aware™ Gear 150 phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng chân vịt biến bước và thiết bị đẩy hàng hải, bộ truyền động bánh răng kín,và trong các hệ thống đòi hỏi chất bôi trơn ít độc tố nhất và dễ dàng phân hủy sinh học do khả năng dầu tiếp xúc với nước. Chúng cũng tương thích với nhiều vật liệu hộp số chung.

Lợi ích của các dầu này gồm có:

 • Bảo vệ khỏi sự cà mòn và rỗ tế vi
 • Tăng tuổi thọ phục vụ của thiết bị, giảm việc bảo dưỡng giữa những lần lên đà
 • Ngăn sự giảm phẩm cấp chất lượng ở nhiệt độ cao tuyệt vời
 • Tính khử nhũ, chổng rỉ sét và ăn mòn rất tôt

*Dầu bôi trơn thân thiện môi trường (EALs) được định nghĩa trong Quy định chung cho tàu (VGP) của Cơ quan bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) năm 2013 là chất bôi trơn có thể phân hủy sinh học, rất ít độc tố và không tích tụ chất độc hại.

Mobil_SHC_AwareY_ST_Series-01
Sản phẩm liên quan
Mỡ bôi trơn Mobil SHC Aware Grease EP2 đáp ứng yêu cầu Vessel General Permit (VGP) cho các dầu bôi trơn thân thiện môi trường* và được pha chế để cung cấp hiệu ...
Mobil SHC ™ Aware ™ ST Series đáp ứng các yêu cầu Giấy phép chung cho tàu - Vessel General Permit (VGP) cho các chất bôi trơn phù hợp với môi trường * và được ...
Thông tin sản phẩm
pdf
Mobil SHC™ Aware™ Gear Series
1.463 MB/pdf
pdf
VGP compliance declaration – Mobil SHC™ Aware™ Gear
1.463 MB/pdf
Tin tức
Nhiên liệu sinh học hàng hải
Một thử nghiệm trên tàu đã khám phá tác động của nhiên liệu sinh học đối với hoạt động của tàu,...
Hướng dẫn thực hiện quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về giới hạn hàm lượng lưu huỳnh toàn cầu 0,5% vào năm 2020.
Bối cảnh nhiên liệu đã thay đổi đáng kể khi Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) giới hạn hàm lượng lưu huỳnh 0,5% có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Hướng dẫn chuyển đổi sang dầu bôi trơn hàng hải của ExxonMobil
Bốn trường hợp khác nhau liên quan đến chuyển đổi và trộn chất bôi trơn hàng hải ExxonMobil.
Tính năng và lợi ích
 • Đáp ứng quy định US EPA 2013 Vessel General Permit về các dầu bôi trơn thân thiện môi trường.
 • Tính năng mang tải và chống mài mòn vượt trội giúp bảo vệ các chi tiết hệ thống khỏi rỗ tế vi và cà mòn, giúp tăng tuổi thọ thiết bị.   
 • Chỉ số độ nhớt cao, bền cắt giúp duy trì sự bảo vệ chi tiết ở dãy nhiệt độ rộng.                       
 • Chống sự giảm phẩm cấp ở nhiệt độ cao. 
 • Tính khử nhũ và chống rỉ sét, ăn mòn rất tốt
Đặc điểm và sự chấp thuận
Mobil SHC Aware Gear Series đáp ứng hoặc vượt quá các thông số công nghiệp/ Chính phủ yêu cầu: 68 100 150
US EPA 2013 Vessel General Permit X X X
AGMA 9005-E02-EP X X X
ISO 12925-1 1996 ISO-L-CKC X X X
ISO 12925-1 1996 ISO-L-CKD X X X

 

Mobil SHC Aware Gear Series có sự chấp thuận bởi các nhà chế tạo thiết bị đẩy sau: 68 100 150
Nakashima X X X
HHI Hyundai X X X
KTE Nakashima Korea X X X
KHI X X X
Ứng dụng
 • Sử dụng cho các ứng dụng chân vịt biến bước và thiết bị đẩy (thruster) hàng hải.               
 • Thích hợp cho các bộ truyền động bánh răng kín bao gồm bánh răng thẳng, bánh răng nghiêng và bánh răng nón đều làm bằng thép.                                                                   
 • Sử dụng trong các hệ thống đòi hỏi chất bôi trơn ít độc tố nhất và dễ dàng phân hủy sinh học.
 • Những thiết bị hàng hải và thiết bị cơ động hoạt động trong những khu vực nhạy cảm môi trường  
Đặc tính tiêu biểu
Mobil SHC Aware Gear Series      
Cấp nhớt ISO 68 100 150
Độ nhớt, ASTM D 445      
cSt @ 40 ºC 68 100 150
cSt @ 100 ºC 10.7 13.3 17.8
Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270 141 137 135
Thử cà mòn FZG, A/8.3/90, DIN ISO 14635-1 14 14 14
Thử rỗ tế vi FZG bởi FVA Ni 54 U-1IV 10 10 10
FE8 Cage Test, DIN 51517-3:2014-02 34 34 34
Đặc tính chống rỉ, qui trình B, ASTM D 665 Pass Pass Pass
Điểm đông đặc, ASTM D 97, ºC -36 -36 -36
Điểm chớp cháy, (min) ASTM D 92, ºC 273 287 281
Nhả khí @ 50 ºC, ASTM D3427 12 21 31
% Tăng độ nhớt, B-10 Oxidation 80h @ 127 ºC 3 4 4
Khả năng phân hủy sinh học, Sự thoát khí CO2, OECD 301 B, % 84 84 84
Độc tố cấp tính với tảo 72h EC50, OECD 201, mg/l >1000 >1000 >1000
Độc tố cấp tính với giáp xác biển 48h EC50, OECD 202, mg/l >1000 >1000 >1000
Độc tố cấp tính với cá 96h LC50, OECD 203, mg/l >1000 >1000 >1000
Sự tích tụ sinh học, OECD 117, Hệ số phân chia, log KOW <3 <3 <3
comment
Linh vực
 • Hàng hải nội địa
Tính nang sản phẩm
 • Bảo vệ khỏi mài mòn
 • Kéo dài tuổi thọ
Dầu nhớt Mobil DTE™ Oil Named Series
Dầu nhớt Mobil DTE™ Oil Named Series là các dầu bôi trơn tuần hoàn chống oxy hóa và rỉ sét chất lượng cao.  Chúng được sử dụng rộng rãi trong các tuabin ...
Dầu nhớt Mobilgear™ 600 XP Series
Dầu nhớt Mobilgear™ 600 XP Series là dầu bôi trơn có công nghệ tiên tiến được pha chế để bảo vệ bánh răng, ổ đỡ và phớt kín trong tất cả các loại ...
Dầu nhớt Mobil Vacuoline™ 500 Series
Dầu nhớt Mobil Vacuoline™ 500 Series là các dầu tuần hoàn tải nặng, hiệu năng cao có sáu cấp nhớt. Dầu được khuyến nghị sử dụng cho các bộ truyền động ...
Dầu nhớt Mobil SHC™ 600 Series
Qua hơn 40 năm, Dầu nhớt Mobil SHC™ 600 Series đã mang đến hiệu năng cao trong các hộp số hoạt động ở nhiệt độ cực trị hoặc dưới tải nặng. Dầu tiếp ...
Mỡ Mobil SHC™ Aware™ Grease EP 2
Mỡ bôi trơn Mobil SHC Aware Grease EP2 đáp ứng yêu cầu Vessel General Permit (VGP) cho các dầu bôi trơn thân thiện môi trường* và được pha chế để cung cấp hiệu ...
Dầu ống bao trục chân vịt Mobil SHC Aware™ ST Series
Mobil SHC ™ Aware ™ ST Series đáp ứng các yêu cầu Giấy phép chung cho tàu - Vessel General Permit (VGP) cho các chất bôi trơn phù hợp với môi trường * và được ...